Имрӯз 7-уми январи соли 2021-ум Садриддини Айниддин, омӯзгори кафедраи таърихи халқи тоҷики Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав рисолаи номзадии худро ҳимоя намуд.

Садриддини Айниддин дар мавзӯи “Нақши Низомулмулк дар низоми идории ҷамъиятӣ ва сиёсии давлати Салчукиён” аз рӯйи ихтисоси 07.00.02 – таърихи ватанӣ, барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои таърих, зери роҳбарии доктори илмҳои таърих, профессор Расулиён Қаҳҳор Расул ҳимоя гардидааст.

Маркази таҳлилӣ-иттилоотии ДДБ