Бюллетени № 3 – 4 (19-20) 2021

© 2023 Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Ҳамаи ҳуқуқ маҳфуз аст. www.btsu.tj

КОМИССИЯИ ОЛИИ АТТЕСТАТСИОНИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Бюллетени №1, 2017
Бюллетени №2, 2017
Бюллетени №3, 2017
Бюллетени №4, 2017
Бюллетени №1,(5) 2018
Бюллетени №2,(6) 2018
Бюллетени №3,(7) 2018
Бюллетени №3–4 (19-20) 2021