*Гулов  Ќодир Муртазоевич

*аз моњи январи  соли 2024 дар вазифаи мудири  шуъбаи идоракунии сифати таҳсилоти МДТ «Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» кор мекунад.

*Соли таваллуд: 20 феврали соли 1966         *Љои таваллуд:  ноњияи Вахш

*Миллат:  тољик                                                * Тањсилот:  Олї

*соли 1992 Донишгоњи давлатии Ќурѓонтеппа  ба номи Носири Хусрав (рўзона)-ро хатм кардааст.

*Ихтисос:  математика-физика

*Унвони илмї:  номзади илмњои иќтисодї, дотсент

*Кадом забонњои хориљиро медонад: русї, англисї бо луѓат

*Вакили Маљлиси вакилони халќ њаст ё не:  не

*Ба мукофотњои давлатӣ сарфароз гардонида шудааст ё не:, не

*Вазъи оилавї:  оиладор

*Суроѓа:  вилояти Хатлон, ноњияи Вахш, љамоати дењоти  Киров  шуъбаи 2

*Телефон:  900-63-80-80

 

*Кор ва фаъолияти собиќа:

Солњои 1984-1986 Дар хизмати њарбии шањри Горкий Федератсияи Руссия
Солњои 1987-1992 Донишљўйи Донишгоњи давлатии Ќурѓонтеппа ба номи Носири Хусрав
Солњои 1993-1997 Омўзгори кафедраи информатика ва техникаи њисоби Донишгоҳи давлатии Қурғонтеппа ба номи Носири Хусрав
Солњои 1998-2002 Сармушовири шуъбаи ѓоибонаи Донишгоҳи давлатии Қурғонтеппа  ба номи Носири Хусрав
Солњои 2002-2005 Донишљўйи Донишкадаи андоз ва ҳуқуқ.
Солњои 2003-2005 Ҷонишини декан оид ба таълими факултети иқтисодии Донишгоҳи давлатии Қурғонтеппа ба номи Носири Хусрав
Солњои 2006-2007 Омўзгори кафедраи менеҷменти факултети иқтисодии Донишгоҳи давлатии Қурғонтеппа ба номи Носири Хусрав
Солњои 2008-2010 Декани факултети иқтисодии Донишгоҳи давлатии Қурғонтеппа ба номи Носири Хусрав
Солҳои 2011- 2013 Мудири кафедраи менеҷменти Донишгоҳи давлатии Қурғонтеппа ба номи Носири Хусрав
Солҳои 2013-2018 Декани факултети менеҷменти Донишгоҳи давлатии Қурғонтеппа  ба номи Носири Хусрав
Солҳои 2018-2021 Мудири кафедраи баҳисобгирии муҳосибии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Аз моњи сентябри соли 2021 Мудири кафедраи менеҷменти Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Аз ноябри соли 2022 Иҷрокунандаи мудири кафедраи менеҷмент, бинобар сабаби муттаҳид шудани (кафедраи иқтисод ва идораи сайёҳӣ ва кафедраи менҷмент) ба кафедраи менеҷмент ва ташкили сайёҳӣ аз 01.11.22 ба ҳайси иҷрокунандаи мудири кафедраи менеҷмент ва ташкили сайёҳӣ, факултети менеҷмент ва идораи сайёҳӣ.
Аз январи соли 2023 Мудири кафедраи менеҷмент ва ташкили сайёҳӣ Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Аз сентябри соли 2023 Иҷрокунандаи вазифаи мудири шуъбаи идоракунии сифати таҳсилоти Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Аз январи соли 2024 Мудири шуъбаи идоракунии сифати таҳсилоти Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав

 

 


                    НИЗОМНОМАИ ШУЪБАИ ИДОРАКУНИИ СИФАТИ ТАХСИЛОТИ
                   ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ БОХТАР БА НОМИ НОСИРИ ХУСРАВ

1. Муқаррароти умуми
1 1. Бахши идоракунии сифати таҳсилот ҷузъи таркибии Раёсати донишгоҳ мебошад.
1.2. Бахш дар фаъолияти худ ҳуҷҷатҳои меъёрии донишгоҳ, қарорҳои Шӯрои олимон, фармонҳои Раёсати донишгоҳ, низомномаи донишгоҳ ва низомномаи мазкурро ба роҳбар мегирад.
1.3. Бахш фаъолияти худро дар ҳамкорӣ бо Раёсати донишгоҳ, Раёсати таълим ва муассисаҳои тобеи донишгоҳ амалӣ менамояд.
1.4. Хадамот дар фаъолияти худ Низомномаи мазкурро ба роҳбарӣ мегирад.
1.5. Хадамот бо мақсади тадбиқи сиёсати ягонаи давлатӣ дар соҳаи маориф, иҷрои стандартҳои давлатии таҳсилотро дар муассисаҳои таълимии Ҷумҳурии Тоҷикистон новобаста аз шакли моликият ва тобеияти идорашавиашон назорат карда, ба ҷараёни таълиму тарбия, сатҳи сифати дониши хонандагону донишҷӯён, таӣёр намудани мутахассисон ва дигар паҳлӯҳои фаъолияти донишгоҳ баҳо медиҳад.
2. Вазифаҳои бахш

а) Бахш вазифаҳои зеринро иҷро менамояд:
2.1. Ташкили чорабиниҳо, барои санҷиш ва баҳодиҳии сифати таҳсилот дар донишгоҳ.
2.2. Таъминоти дастурию иттилоотии технологӣ, амалӣ намудани тартиби назорат ва баҳодиҳӣ дар донишгоҳ
2.3. Ҳамкорӣ бо воситаҳои ахбори умум, махсусан бо рӯзномаҳои «Омӯзгор», «Фурӯғ» ва ба самъи ҷомеа расонидани масъалаҳои назорат ва баҳодиҳии сифати таҳсилот.
2.4. Хамкорӣ намудан бо Раёсати Донишгоҳ ва муассисаҳои тобеи он Коллеҷи омӯзгории шаҳри Қӯрғонтеппа, филиал дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ буда)
2..5. Гузаронидани санҷиш ва таҳлили сифати таҳсилот дар кафедраву шӯъбаҳо ва факултаҳои донишгоҳ.
2.6. Таҳия намудани гузориш ва маълумотнома ба Раёсати донишгоҳ, Раёсати таълим ва Шӯрои олимони донишгоҳ.
б) Дар созмон додани корҳои зерин иштирок менамояд:
2.7. Ташкил намудани боӣгонии ягонаи маълумот дар бораи маводи имтиҳонӣ, аз ҷумла маводи санҷишию меъёрӣ.
2.8. Дар таҳия ва такмили технологияи санҷиш ва баҳодиҳӣ ба сифати тахсилот.
2.9.Дар ташкил ва рушди системаи иттилоотӣ дар соҳаи назорат ва баҳодиҳӣ ба сифати таҳсилот.
2.9. Дар таъмини иҷроӣ талаботи ягона ҳангоми гузаронидани аттестатсияи хатмкунандагони донишгоҳ ва назорат аз рӯӣи санҷишу имтиҳоноти ҷорӣ, давлатӣ ва дохилшавӣ дар донишгоҳ.
2.10. Дар гузаронидани таҷрибаҳо тибқи муқаррароти муаӣянгардида дар самти санҷиш ва баҳодиҳӣ ба сифати таҳсилот.
2.11. Дар гузаронидани тадқиқоти илмӣ оид ба масъалаҳои санҷиш ва баҳодиҳӣ ба сифати таҳсилот.
2.12. Дар гузаронидани конфронсҳо, машваратҳо, семинарҳо оид ба масъалаҳои санҷиш ва баҳодиҳӣ ба сифати таҳсилот.
в) Иштрок менамояд:
2.13. Дар омода намудани маводи фаврӣ, иттилоотию таҳлилӣ, чамъбастию таҳлилӣ, оид ба назорат ва баҳодиҳии сифати таҳсилот барои роҳбарияти Хадамоти давлатӣ.
2.14. Дар такмил додани сохт ва системаҳои назорат ва баҳодиҳӣ ба сифати таҳсилот.
2.15. Дар амалӣ намудани барномаҳои мақсадноки таълимӣ, корҳои илмию тадқиқотӣ.
2.16. Дар тадбиқ намудани тадбирҳои муаӣянкунанда, огоҳкунанда ва пешгирикунанда, ки тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардидааст, оид ба роҳ надодан ё барҳамдиҳии оқибати ваӣронкориҳо аз тарафи устодони донишгоҳ.
2.17. Дар тартиб додани нақшаи тадбирҳои Раёсати таълим ва шӯъба оид ба иҷрои Паёми ҳарсолаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, супоришҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти назорат ва баҳодиҳӣ ба сифати таҳсилот.
г) Мувофиқи тартиби муқарраргардида иштирок менамояд:
2.18. Дар омода намудани лоиҳаҳои ҳуқуқию меъёрӣ, ки ба супориши Раёсати донишгоҳ ва роҳбарияти Раёсати таълим таҳия карда мешавад.
2.19. Дар таҳияи маводи ҳисоботӣ оид ба нақшаи Раёсати донишгоҳ. Аз натиҷаи санҷиш марбут ба сифати таълими донишҷӯён ба Раёсати донишгоҳ маълумотнома пешниҳод менамояд.
2.20.Натиҷаҳои фаъолияти шӯъбаро ҷамъбаст намуда, самтҳои фаъолияти онро барои соли нави таҳсил муаӣян менамояд.
2.21.Маводи ҳисоботиро оид ба иҷрои нақшаҳои фаъолияти шӯъба ва Раёсати донишгоҳ омода карда, натиҷабардорӣ менамояд.
2.21. Рафти иҷрои чорабиниҳо ва барномаи таълимии донишгоҳро эери назорат мегирад.
3. Оид ба ҷамъбасти ташкил ва таъмини фаъолияти шӯъба
3.1. Дар асоси супориши роҳбарияти донишгоҳ қабули донишҷӯёнро ташкил намуда, муроҷиати хаттӣ ва шифоҳии донишҷӯён ва устодонро таъмин менамояд, оид ба онҳо чораҷӯи намуда ба Раёсати донишгоҳ
*ввоби қонеъкунанда пешниҳод менамояд.
Маълӯмот ва ҳисобогҳоро ҷамъоварӣ, таҳлилу баррасӣ менамояд ва ҳуҷҷатҳое, ки дастрас намудани онҳо маҳдуд аст, махфӣ нигоҳ медорад.
3.3. Ҳуҷҷатҳоеро, ки дар рафти фаъолияти шуъба ҷамъ шудаанд, ба низоми муаӣян дароварда, нигоҳ медорад.
4. Ваколатҳо
Бахш барои амалӣ намудани вазифаҳои ба зиммааш гузошташуда хукуқ дорад:
4.1. Барои иҷрои вазифаҳое, ки ба салоҳияти баш дахл доранд, мавод ва ҳуҷҷатҳои заруриро дархост ва талаб менамояд.
4.2. Бо супориши роҳбарияти донишгоҳ назорат ва санҷиш мегузаронад. Ба масъалаҳое, ки ба салоҳияти шӯъба дахл доранд, баҳо дода, риояи талаботи муқарраргардидаро дар соҳаи маориф баҳо дода ба сифати таҳсилот назорат менамояд ва маслиҳатҳо медиҳад.
4.3. Ба ректори донишгоҳ оид ба ҳалли масъалаҳое, ки ба салоҳияти
4.4. шӯъба дахл доранд, таклифҳо пешниҳод менамояд.
4.5. Дар ҳалли масъалаҳое, ки ба салоҳияти шӯъба дохил мешаванд бо ректори донишгоҳ ва Раёсати таҳсилот ҳамкорӣ менамояд.
4.6. Дар бораи беҳтар ба роҳ мондани самаранокии сифати таълим ва баланд бардоштани сатҳи корҳои таълиму сифати таӣёр намудани хатмкунандагон ба Ректори донишгоҳ таклифҳо пешниҳод менамояд.
4.7. Иҷрои қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи маорифро назорат менамояд.
4.8. Сифати таълимро дар донишгоҳ назорат мекунад.
4.9. Фаъолияти Шӯроҳои таълимӣ- методӣ, педагога ва илмии донишгоҳро назорат менамояд. — —
-‘””””4.9. Дар ҳолати ошкор намудани қонунваӣронкуниҳо, сӯӣистеъмол аз мансаб, бемасъулиятӣ аз ҷониби роҳбарият нисбати онҳо додани ҷазоҳои ннзомӣ ва дигар намудҳои ҷазо ба роҳбарият таклиф пешниҳод менамояд.

5. Ташкили фаъолият
5.1. Шӯъба ҷузъи сохтори донишгоҳ буда, аз сардор ва аъзоҳо
(4 -нафар) иборат аст. Сардори шӯъбаро Ректори донишгоҳ таъин ва аз кор озад менамояд. Сардор барои иҷрои вазифаҳои ба зиммаи шӯъба гуюшташуда шахсан масъул буда, оид ба иҷрои вазифаҳояш дар мувофиқа бо ректори донишгоҳ ба сардори Хадамоти давлатӣ ё дар
Шӯрои Хадамот ҳисобот медиҳад.
5.2. Сардори шӯъба вазифаҳои хизматии кормандони шӯъбаро таҳия барои тасдиқ ба Ректори донишгоҳ пешниҳод менамояд.
Сардори шуъба барои иҷрои хушсифати вазифаҳои хизматии шуъба шахсан ҷавобгар аст.
5.3. Барои иҷрои вазифаҳои ба зиммаи Хадамот гузошташуда ва дар татбиқ намудани сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф масъул мебошад.
6. Бо мақсади назорати сифати таҳсилот
6.1. Бо тартиби муқарраршуда санҷиши сатҳи сифати таҳсилотро дар донишгоҳ амалӣ менамояд.
6.2. Ташкил ва гузаронидани санҷишҳои тестӣ, корҳои хаттӣ, пурсишҳои даҳонӣ ва ғаӣраро дар Донишгоҳ амалӣ менамояд.
6.3. Доӣр ба муаӣян кардани сифати таҳсилот дар донишгоҳ, оид ба бартараф намудани камбудиҳо ба Раёсат пешниҳод манзур менамояд.
6.4. Ҳимояи маълумоти махфии давлатиро дар доираи салоҳияти худ таъмин менамояд.
6.5. Бо тартиби муаӣяннамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон чамъоварӣ, нигохдорӣ ва истифодаи маводи боӣгониро доир ба фаъолияти Хадамот ба роҳ мемонад.
6.6. Кормандони фаъоли Хадамотро ҳавасманд мегардонад ва номзадии онҳоро барои гирифтани мукофотҳо ба Раёсат пешниҳод
менамояд?

” 6.7. Ба ариза ва муроҷиати шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ, ки мансуб ба фаъолияти Хадамот мебошад, ҷавоб медиҳсифати таълим

Бахши Хадамоти сифати таълим фаъолияти худро дар асоси Низомномаи Хадамот ба роҳ монад. Шӯъба мувофиқи ҷадвали корӣ панҷ нафар корманд (сардор як мовини сардор, се сармутахассис) дорад. Шӯъба дар таҳия ва иҷрои нақшаи кори Хадамот, Низомнома ва барномаҳо, ҳуҷҷатҳои меъёрӣ, коркарди дастурҳои методӣ, назорати сифати таҳсилот дар донишгоҳ масъул мебошад.
Рафти ҷараёни таълиму тарбия, сифати таҳсилот ва дараҷаи дарсазхудкунии хонандагону донишҷӯёнро, ки аз тарафи деканҳои факултетҳо, кафедраҳои умумидонишгоҳӣ ба роҳ монда мешавад, назорат менамоянд. Дисоботи шашмоҳа ва солонаи шӯъбаи садоратҳо ва филиалҳои таълимии (Коллеҷи омӯзгории ДДҚ ба номи Носири Хусрав) воридгардидаро ҷамъбаст намуда, барои мууҳокима ба Шӯрои олимон пешниҳод менамояд.
Рафти иҷрои корҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои мушовараи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармонҳои Вазири маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармонҳои ректори донишгоҳ ва дигар хуҷҷатҳои танзимкунандаи фаъолияти таълимиро назорат менамояд.

Сардори бахш вазифадор аст:
1.1.роҳбарии шӯъбаро ба ӯҳда дошта, ба масъалаҳои банақшагирии кори шӯъба масъул аст ва иҷрои супоришҳои роҳбариятро таъмин менамояд;
1.2.дар ҳамкори бо дигар шӯъбаҳо (рӯзона., гоибона), факултетҳо, кафедраҳои умумидонишгоҳӣ идораву шӯъбаҳои марбутаи донишгоҳӣ фаъолияти худро ба роҳ монад;
1.3.ба коркарди нақшаю чорабиниҳо, дастурҳои методӣ оид ба назорат ва баҳодиҳӣ ба сифати таҳсилот дар муассисаҳои таълимӣ масъул мебошад;
1.4.тартиби санҷиши фаъолияти муассисаҳои таълимиро, ки аз тарафи Раёсат ба шӯъбаҳои факултаҳо, кафедраҳои умумидонишгоҳӣ гузаронида мешаванд, назорат менамояд;
1.5.дар ҳаӣати комиссияҳо оид ба натиҷаҳои аз сатҳи сифати таълим ба роҳбарият маълумотнома пешниҳод менамояд;
дар таҳия ва коркарди нақшаю барномаҳои санҷишии самтҳои гуногуни фаъолияти таълими факултаҳо (шӯъбаҳо), кафедраҳои умумидонишгоҳӣ иштирок менамояд;
1.6.оид ба натиҷаи санҷиши сифати таълим дар факултатҳо, кафедраҳои } лгумидониш гоҳӣ, шӯъбаҳо маълумотнома таҳия намуда, дар Шӯрои олимон, чаласаи назди раёсат омода менамояд;
1.7.дар аттестатсияи кормандони илм, илмӣ- педагогӣ фаъолона иштирок менамояд;
1.8.дар таҳияи ҳуҷҷатҳо оид ба гузаронидани аттестатсия фаъолияти омӯзгорӣ иштирок менамояд;
1.9.фаъолияти Шӯъбаро тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Консепсияи миллии Таҳсилоти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба соҳаи маориф, Стандарти давлатии таҳсилот, ҳуҷҷатҳои меъёрии ба танзимдарории фаъолияти таълимӣ, меъёрҳои муаӣянкунанда ва дигар ҳуҷҷатҳои соҳа ба роҳ мемонад; 1.10.натиҷаи санҷишҳоро ба танзим дароварда, таҳлил менамояд ва барои маълумот маҳфуз нигоҳ медорад;
1.11.бо супориши роҳбарият ҳисоботи факулта (шӯъбаҳо), кафедраҳои умумидонишгоҳиро ба танзим медарорад;
1.12.иҷрои қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, тибқи Консепсияи миллии таҳсилот, супоришҳое, ки аз баромадҳои Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеоянд ва дигар ҳуҷҷатҳои меъёриро назорат мекунад;
1.13.оид ба фаъолияти пурсамари шӯъба масъул аст.
Ҷонишини шӯъба вазифадор аст:
1.1.дар асоси нақшаи кори Хадамот нақшаҳои кории худро таҳия мекунад;
1.2.оиҳаи нақшаҳо ва таҳияҳои методиро оид ба тарзи назорати сифати таҳсилот дар донишгоҳ тартиб медиҳад; 1.3.ба сифати аъзои комиссия фаъолияти факултаҳо ( шӯъбаҳо), кафедраҳои умумидонишгоҳӣ санҷиш гузаронида, натиҷаи онро ба раиси комиссия пешниҳод менамояд;
1.4.супоришҳои роҳбарияти Хадамотро оид ба вазифаҳое, ки ба зима дорад, сари вақт бо сифати баланд ба иҷро мерасонад;
1.5.оид ба масъалаҳои ташкил ва гузаронидани муоинаи (экспертиза) донишҷӯён қабул карда, дар доираи салоҳияти худ ба онҳо маслиҳатҳо медиҳад;
1.6.барои баланд бардоштани дараҷаи касбии худ кӯшиш намуда, фаъолияти худро тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Низомномаи намунавии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, Консепсияи миллии таҳсилоти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Стандарти давлатии таҳсилот, нақша ва барномаҳои таълимӣ, ҳуҷҷатҳои меъёрии танзимкунандаи фаъолияти таълимӣ ва Низомномаи мазкур ба роҳ мемонад;
1.7.оид ба иҷрои қарорҳои Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, баромадҳои Президента ҶТ дар баӣни ҷавонон, зиёиён, паёми Президент ба Маҷлиси Олӣ дар се моҳ ба Вазорати маориф маълумотнома омода менамояд;

1.8. ҳисоботи семоҳа, шашмоҳа, нуҳмоҳа ва солонаи шӯъбаро омода менамояд;
1.9.аз фаъолияти худ дар назди роҳбарияти Хадамот маълумот медиҳад.

Мутахассисони бахш вазифадоранд :
-дар асоси нақшаи кор Хадамот фаъолият намуда, нақшаҳо, барномаҳои санҷиширо доӣр ба санҷиши сифати таълим тартиб диҳанд;
-дар муҳокимаи ҷамъбастии масъалаҳои марбути сифати таълим иштирок ва баромад менамоянд;
-супоришҳои роҳбарияти Хадамотро сари вақт ба иҷро расонанд;
1.6. барои баланд бардоштани дараҷаи касбии худ кӯшиш намуда, фаъолияти худро тибқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Консепсияи миллии таҳсилоти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Стандарта давлатии таҳсилот, нақша ва барномаҳои таълимӣ, ҳуҷҷатҳои меъёрии танзӣмкунандаи фаъолияти муассисаҳои таълимӣ ва Низомномаи мазкур ба роҳ монанд;
1.7. ба сифати аъзоҳои комиссия самтҳои алоҳидаи фаъолияти таълимиро аз санҷиш гузаронида, натиҷаи онро ба раиси комиссия пешниҳод намоянд;
1.8. маълумотномаҳои садорати факултаҳо, кафедраҳои умумидонишгоҳӣ ва шӯъбаҳоро оид ба санҷиш ва назорати сифати таълим таҳлилу ҷамъбаст намуда, оид ба натиҷа ва сифати он ҳар се моҳ маълумот пешниҳод намоянд;
1.9. ҳисоботҳои омориро оид ба санҷиши сифати таълим дар донишгоҳ таҳия намуда, маълумотнома омода намоянд; о
-ҳисоботи омориро оид ба натиҷаҳои назорат ва санҷиши сифати таълим ба танзим дароранд.
Ичрокунанда.