Саидов Алихон Сабзаевич (тав. 16.04.1977, ноҳияи Восеъ аз хонадони деҳқон) номзади илмҳои сиёсатшиносӣ, дотсент. Хатмкардаи факултети таърих ва ҳуқуқи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав (1997). Таҳсил дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумии № 47-и ноҳияи Восеъ. Омӯзгори мактаби таҳсилоти миёнаи умумии № 47 -и ноҳияи Восеъ (1997-1998), донишҷӯ (1993-1997), лаборанти калони кафедраи биологияи умумии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав (1998-1999), омӯзгори кафедраи педагогика ва психологияи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав (2000-2001), омӯзгори кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав (2001-2005), аз соли 2008 мудири кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, аспиранти Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон (2002-2005). Саидов Алихон рисолаи номзадии худро дар мавзӯи «Ҷой ва мавқеи Институти Президентӣ дар системаи сиёсии ҷомеа» (дар мисоли Тоҷикистон) зери роҳбарии профессор Гулахмедов М. дифоъ намуд (2006).

Номбурда рисолаи доктории худро дар мавзӯи “Фаъолияти институти Президентӣ дар ҳаёти иҷтимои-сиёсӣ ва ҳаёти маданӣ дар солҳои 1991-2016” ҷамъбаст намуда, дар санаи 24 январи 2019 дар шаҳри Бишкеки Ҷумҳурии Қирғизистон дифоъ намудааст.

    Саидов Алихон муаллифи 21 мақолаи илмӣ ва се дастури таълимӣ ва як манография мебошад.  Осор: Рукнҳои сиёсӣ дар низоми давлатдории Тоҷикистон”- Қӯрғонтеппа, 2017, “Институт Президентства в борьбе против терроризма и экстремизма» Қӯрғонтеппа,2014,  “Возникновение института президентства и особенности его становления в Таджикистане”, Душанбе, 2016, “Из истории достижений института президентсв в годы государственной независимости Республики Таджикистан”, Душанбе, 2017, “Институт Президентства и глобальные отношения в годы независимости”, Душанбе, 2018, «Возрастание роли государственных и общественных организаций в укреплении института президентства”. Душанбе, 2017, “Роль института президентсва в борьбе против террористических и экстремистских проявлений на современном этапе”, Душанбе, 2017 “Деятельность института президентства в борьбе с международным терроризмом”, Душанбе, 2016, “Терроризм и экстремистические группы”, Душанбе, 2018, “Социально-политические факторы становления института президентства”,Душанбе 2018 “Особенности развития института президентства в республике Таджикистан”, Душанбе, 2019, “К проблеме о возникновении и становлении демократии”, Душанбе 2017, “Исследование проблемы института президентства” Бишкек,2017, “Политический режим и демократия”, Бишкек, 2017, “Народ.Народовластие.Демократия”. Бишкек,2017.

Институт президенства в Таджикистане (монография), Душанбе, “Ирфон”,2018.

Дар санаи 24 январи соли 2019 Саидов Алихон Савзаевич дар мавзӯи “Фаъолияти институти президенти дар ҳаёти иҷтимоӣ- сиёсӣ ва мадании мардуми тоҷик” (солҳои 1991-2016) дар мисоли Тоҷикистон рисолаи доктории худро дифоъ намудааст.