ХОЛМУРОДЗОДА Мурод Холмурод,

декани фАлҳол мудири шуъба н.и.п, дотсент  Холмуродзода Мурод Холмурод  мебошанд.

Алҳол мудири шуъба н.и.п, дотсент  Холмуродзода Мурод Холмурод  мебошанд.
Шуъбаи аспирантура ва докторантураи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав соли 2002 дар асоси фармони Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 07.01.2001 таҳти № 250 таъсис ёфтааст. Бо қарори Шӯрои олимони донишгоҳ №3 аз 01.11.2015 шуъбаи аспирантура ба шуъбаи аспирантура ва докторантура PhD ивази ном намуд. Бо назардошти иҷозатнома дар шуъбаи аспирантураи донишгоҳ аз рӯйи ихтисосҳои зерин мутахассисон тайёр карда мешаванд: 01.01.02-муодилаҳои дифференсиалӣ, 01.01.09-математикаи дискретӣ ва кибернетикаи математикӣ, 07.00.02-таърихи ватанӣ, 10.01.03-адабиёти точик, 10.01.20-забоншиносии муқоисавӣ ва типологӣ, 13.00.01-педагогикаи умумӣ, таърихи педаго¬гика ва таҳсилот, 13.00.02-назария ва методикаи таълим 02.00.01-химияи ѓайриузвӣ, 05.00.03-биология (ботаника), 08.00.05-иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ, 23.00.02-низоъшиносии этносиёсӣ, равандҳои миллӣ ва сиёсӣ. Бо назардошти имконияти илмии донишгоҳ дар мувофиқа ба Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисосҳои гуногун унвонҷӯёнро низ ба шуъбаи аспирантура қабул намудааст, ки онҳо таҳсилро бомуваффақият идома дода истодаанд. Дар чор соли охир шуъбаи аспирантураи донишгоҳро 80 нафар аспирантон хатм намуданд. Соли 2018 шумораи умумии аспирантони донишгоҳ ба 41 на¬фар расид, ки аз ин рақам 10 нафар дар шуъбаи рӯзона ва 31 нафари боқимонда дар шуъбаи ѓоибона таҳсил менамоянд.
Аз соли хониши 2015-2016 дар шуъбаи аспирантура ва докторантура PhD ихтисосҳои доктор PhD аз рӯи ихтисос ташкил карда шудааст, ки он аз рӯйи 18 ихтисос фаъолият дорад: 6D020300–таърих, 6D050600–иқтисодиёт, 6D020500–филология, 6D010301-педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва маориф, 6D010901-назария ва методикаи таълими математика, 6D011001-назария ва методикаи таълими физика, 6D011101-назария ва методикаи таълими информатика, 6D011201-назария ва методикаи таълими химия, 6D011301-назария ва методикаи таълими биология, 6D060100-математика, 6D060400-физика, 6D060600-кимиё, 6D060700-биология, 6D060200-информатика, 6D011700-забон ва адабиёти тоҷик, 6D021400-адабиётшиносӣ, 6D050700-менеҷмент, 6D050900-молия. Дар ин ихтисосҳо ҳамагӣ 25 нафар докторантон аз рӯйи ихтисос соли 2018 3 нафар докторантон аз рӯйи ихтисос PhD бомуваффақият хатм намуданд.
Ҳамчунин дар назди шуъбаи аспирантура ва докторантура PhD шуъбаи магистратура, ки он соли хониши 2012-2013 таъсис ёфтааст фаъолият дорад. Ҳоло дар курси якум ва дуюми ин шуъба аз рӯйи 24 ихтисос 583 нафар магистрант таҳсил менамояд. Шуъбаи магистратура аз руйи ихтисосҳои зерин магистрантонро ба таҳсил фаро мегирад: 1-020503-математика, 1-020504-физика, 1-020401-биология, 1-020401-химия, 1-020101-таърих, 1-020102-таърих ва ҳуқуқ, 1-020505-информатика-математика, 1-40010102-системаҳои автоматикунонидашуда1-01010101-таҳсилоти томактабӣ, 1-260202-менеҷменти иҷтимоӣ, 1-250108-баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит, 1-25010402-кори бонкӣ, 1-250104-молия ва қарз, 1-250111-аудит ва ревизия 1-960101-хадамоти гумрук, 1-250107-иқтисодиёт ва идораи сайёҳӣ, 1-25010403-андоз ва андозбандӣ, 1-020405-география-демография, 1-210501-филологияи тоҷик, 1-230108-рӯзноманигорӣ, 1- 210501-забон ваадабиёти рус, 1-210502-забони англисӣ, 1-020601-технология, 1-010201-таҳсилоти ибтидоӣ.

 Факултети техникӣ ва технологӣ

Соли 2009 факултети технология ва ташкили ҳаракати автомобилӣ ташкил карда шуд. Дар факултет ду кафедра -технологияи коркарди масолеҳҳо ва кафедраи ташкили ҳаракати автомобилӣ ва идоракунии сохтмон фаъолият менамоянд.
Дар солҳои охир бо кӯмаки роҳбарияти донишгоҳ, кӯшиши деканат, мудирони кафедраҳо ва азму ғайрати омӯзгорон кори факултет куллан тағйир ёфта, шароити кории омӯзгорон ва дарсомӯзии донишҷӯён ба беҳбудӣ рӯ оварда истодааст.

Дар кафедраи ташкили ҳаракати автомобилӣ ва идоракунии сохтмон 16 нафар омӯзгорон ва кормандон кор мекунанд. Аз ҷумла 3 нафар номзади илм, дотсент, 2 нафар саромӯзгор мебошанд. Кафедра тибқи нақшаҳои таълимии ихтисосҳои 440302-ташкили ҳаракат дар роҳ, 700202–ташхис ва идоракунии амволи ғайриманқул, 440101-ташкили ҳамлу нақл ва идоракунии нақлиёти автомобилӣ ва шаҳрӣ фаъолияти худро дар равияи ихтисосӣ идома медиҳад.

Дар кафедраи технологияи коркарди масолеҳҳо 14 нафар омӯзгорон ва 2 нафар коркунони техникӣ кор мекунанд. Кафедра тибқи нақшаҳои таълимии ихтисоси 020602 -технология, фаъолияти худро идома медиҳад. Кормандонаш 2 нафар номзади илм, дотсент, 4 нафар саромӯзгор ва 2 нафар аспирант мебошанд.

Дар кафедраҳои факултет 3 маҳфил -маҳфили «Техникони ҷавон» роҳбараш саромӯзгор Фаттоев Ҳ. Б., «Идоракунӣ дар нақлиёт» роҳбараш Наҷмиддинов Д.,«Бинокорон» роҳбараш Қурбонов Н. барои донишҷӯён амал менамоянд.
Кафедраи технологияи коркарди масолеҳҳо соли 1999 дар назди факултаи физика, ки дар он ихтисосҳои технолог-соҳибкор қабул карда шуд.
Дар кафедра як нафар доктори илм, профессор, ду нафар дотсентҳо, 9 нафар омӯзгорон, 3 устои таълимӣ, мудири озмоишгоҳ ва лаборантҳо кор мекунанд.

Дар кафедра озмоишгоҳҳои мошинолотҳо ва назарияи механизмҳо, технологияи коркарди матоъ, технологияи коркарди маҳсулоти хӯрока ва устохона оиди кандакорӣ дар чӯб ва коркарди металлҳо амал мекунанд.
Дар кафедраи технологияи коркарди масолеҳҳо ду мавзӯи фармоишӣ амал мекард. Мавзӯи фармоишии «Коркарди усулҳои ҳосил намудани мавод (шишаи моеъ, ширеши силикатӣ, моеи ҷомашӯӣ) дар асоси партовҳои саноатӣ» ва мавзӯи фармоишии «Корбасти маводи маҳсулоти маҳаллӣ бо мақсади ҳосил намудан доруворӣ дар мисоли намаки ошии мавзеи Хоҷамуъмину Хоҷасартез ва ба даст овардани хлориди натрии олидараҷа бо мақсади истифода дар тиб» ва таҳқиқи мавзӯъҳои мазкур имконият медод, ки ба сарфаи ками сӯзишворӣ шишаи моеъ, ширеши силикатӣ, моеи ҷомашӯӣ, доруворӣ аз маҳсулоти маҳаллӣ ва партовҳои саноатӣ истеҳсол карда шавад.

Дар партави Паёми имсолаи Сарвари давлат, дар факултети технология ва ташкили ҳаракати автомобилии донишгоҳ бо дастгирии раёсати донишгоҳ ва Ҷамъияти ҳамкориҳои байналмилалии Олмон (GIZ) бо намояндагии доктор Берн Видеке ва намояндаи ин ташкилот Маҳмадназар Раҷабов маркази таълимии технологияи муосир ва касбу ҳунарҳои миллӣ ташкил карда шуд, ки рӯзи 11феврали соли 2015 дари худро ба рӯйи толибилмон боз карда буд.

Марказ бо ҳама асбобҳои муосири технологӣ ба монанди дастгоҳҳои коркарди харротии чӯб, коркарди филизот ва пластмасса, инчунин асбобҳои коркарди дастӣ ва барқии масолеҳҳо таҷҳизонида шудааст.
Мақсади ташкил кардани маркази таълимӣ ба донишҷӯён ва дигар хоҳишмандон омӯзонидани истифодабарии тарзи дурусти асбобҳои муосири технологӣ ва ривоҷу равнақ додани касбу ҳунарҳои миллӣ мебошад.

Яъне марказ имконият дорад, ки ба ғайр аз дарсҳои амалию озмоишии умумитехникӣ ба хоҳишмандон курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзишии касбу ҳунарҳои миллӣ, ба монанди кандакорӣ, кошинкорӣ, доғсӯз ва ғайраҳоро омӯзонад.

Таҷрибаомӯзӣ дар рафти таълим яке аз омилҳои муҳим ва асоси касбомӯзии донишҷӯён ба ҳисоб меравад. Донишҷӯёни факултет ба корхонаҳои давлатӣ ва хусусӣ ба таҷрибаомӯзӣ равона шуда, донишҳои назариявии дар донишгоҳ гирифтаи худро дар амал тадбиқ намуда, малака ва маҳорати амалиашонро ғанӣ менамоянд.
Дар факултет гурӯҳҳои магистратура амал менамояд. Ба гурӯҳҳои магистрҳо омӯзгорони таҷрибадор дарс мегӯянд.
Роҳбарияти донишгоҳ, садорат, кафедраҳо ва омӯзгорони факултет барои беҳтар намудани шароити кории омӯзгорон ва илмомӯзии донишҷӯён пайваста мекӯшанд ва барои ташкил намудани озмоишгоҳҳои фаннӣ кӯшиш доранд.