Дар Шӯрои диссертатсионии 6Д.КОА-064 назди Институти зироаткории Академия илмҳои кишоварзии Тоҷикистон Разоқова Фотима Сафармадовна, омӯзгори ДДБ ба номи Носири Хусрав дар мавзуи “Таҳқиқи ирсияти аломатҳои арзишноку хоҷагии дурагаҳои дохилинамудии намунаҳои аз ҷиҳати ҷуғрофӣ дури пахтаи миёнанах” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ аз руйи ихтисоси 06.01.05- Селексия ва тухмипарварии растаниҳои кишоварзӣ, зери роҳбарии номзади илмҳои кишоварзӣ Яҳёев Тура ҳимоя ҳимоя намуд.