Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ҳамчун муассисаи пешбар кори унвонҷӯи кафедраи фонетика ва лексикологияи забони англисии Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи Б. Ғафуров Азизова Зарина Шавкатовна дар мавзуи “МУҚОИСАИ ВИЖАГИҲОИ ГРАММАТИКИИ ЗАРБУЛМАСАЛ ВА МАҚОЛҲО ДАР ЗАБОНҲОИ АНГЛИСӢ ВА ТОҶИКӢ”- ро мавриди муҳокима қарор дода шуд