Дар факултети молиявю иқтисодӣ муҳокимаи рисолаи номзадии унвонҷӯи кафедраи фаъолияти бонкии ДДБ ба номи Носири Хусрав Сафаров Сайфулло дар мавзуи «Такмили механизмҳо ва низоми идоракунии устувории молиявии бонкҳои тиҷоратӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз рӯйи ихтисоси 08.00.07. Молия, муомилоти пул ва қарз доир шуд.

Рисола зери роҳбарии Шарифхон Баротзода омода гардидааст.