Дар Шурои диссертатсионии 6D.КОА -001- и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Мадвалиев Ҷамолиддин Алиҷонович, унвонҷӯи кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав дар мавзуи “Терроризм, амалҳои террористӣ ва таъсири онҳо ба суботи сиёсии ҷомеа” аз рӯи ихтисоси (23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ), зери роҳбарии Муродова Нигина Сулаймоновна, доктори илмҳои сиёсӣ бо муваффақона ҳимоя намуд.