зери ин унвон дастури таълии дотсентони кафедраи рӯзноманигории Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав Носирҷон Маъмурзода ва Маҳкамзода Дилором нашр гардид.

Дастури таълимӣ аз 144 саҳифа иборат буда, асосҳои таҳрири матни адабии журналистиро фаро гирифта, донишҷӯён ва рӯзноманигорони ҷавонро бо вазифаҳои муҳаррир, таҳриру тасҳеҳи матн, махсусиятҳои таҳрири маводи журналистӣ бо дарназардошти қолабҳои жанрӣ ва вижагиҳои кори матбуоти давриро дар бар мегирад.

Китоб барои ходимони матбуоти даврӣ, донишҷӯёни ихтисосҳои рӯзноманигорӣ ва унвонҷӯён тавсия мешавад.