Истифодаи технологияи иттилоотии комуникатсионӣ (ТИК) дар дарсҳои гуногун ва корҳои беруназсинфӣ имкон медиҳад, ки қобилияти донишҷӯёнро дар ҷараёнҳои иттилоотии ҷаҳонӣ дар мисоли азхуд кардани усулҳои амалии кор бо иттилоот имкон медиҳанд мубодилаи иттилоотро бо истифодаи воситаҳои муосири техникӣ омӯзанд.

Истифодаи технологияи компютерӣ метавонанд онҳоро шавқовар, мулоҳизакор ва мобилӣ гардонанд. Донишҷӯён тафаккури визуалӣ-образнок доранд, аз ин рӯ, сохтани омӯзиши онҳо бо истифода аз ҳарчи бештари маводи сифатнок бо мисолҳои баланд, ки на танҳо биниш, балки шунавоӣ, эҳсосот, хаёлотро дар раванди дарк фаро мегиранд. Дар ин ҷо, дар вақти лозима, дурахшон ва дилхушии слайдҳои компютерӣ ва аниматсияҳо пайдо мешаванд.
Технологияҳои компютерӣ роҳи муассири баланд бардоштани ҳавасмандӣ ва фардисозии омӯзиш, рушди эҷодкорӣ, фароҳам овардани заминаи мусоиди эмотсионалӣ ва мусоидат ба афзоиши дастовардҳои донишҷӯён дар мавзӯъ мебошанд. Ба донишҷӯён имкон диҳед, ки малакаҳои фаъолияти мустақили истеҳсолиро ташаккул дода ба худ эътимод пайдо мекунанд.
Шаклҳои бозии таълим дар синф ташкили самарабахши ҳамкории омӯзгор бо донишҷӯён, шакли пурсамари таълими онҳо бо унсурҳои рақобат, бетаъхирӣ ва шавқи ҳақиқӣ мебошанд. Дар ҷараёни бозӣ, донишҷӯён одати мутамарказонидан, мустақилона фикр кардан, ташаккул додани диққат, хоҳиши донишро инкишоф медиҳанд.
Татбиқи усулҳо ва ҳолатҳои бозӣ дар самтҳои зерин ба амал меояд: барои донишҷӯён ҳадафи дидактикӣ дар шакли вазифаи бозӣ гузошта мешавад, фаъолияти таълимии донишҷӯён ба қоидаҳои бозӣ тобеъ аст, маводи таълимӣ ҳамчун воситаи бозӣ истифода мешавад, унсури рақобат ба фаъолияти таълимӣ ворид карда мешавад, ки вазифаи дидактикиро ба вазифаи бозӣ табдил медиҳад, муваффақияти вазифаи дидактикӣ бо натиҷаи бозӣ алоқаманд аст.
Гуногуни технологияҳои муосири таълимӣ, ки аз ҷониби омӯзгори муосир истифода мешаванд, ба баланд бардоштани сифати таълим, баланд бардоштани сатҳи ҳавасмандӣ, ташаккули саводнокии функсионалии донишҷӯён ва салоҳиятҳои асосӣ дар сатҳи баландтар, рушди қобилиятҳои потенсиалии донишҷӯён ва баланд бардоштани сатҳи таълим зиёд кардани шумораи кӯдакон дар олимпиадаҳо ва мусобиқаҳо мусоидат мекунанд.
Омӯзгори муосир вазифадор аст, ки бо воситаҳои муосири таълимӣ кор карда тавонад, то яке аз ҳуқуқҳои муҳими донишҷӯён – ҳуқуқ ба таҳсилоти босифатро таъмин намояд.
Шуҳрат ЗАЙНУЛЛОЕВ
ассистенти кафедраи ТИ ва МТИ
факултети математика-инфо