1. Дар Шӯрои диссертатсионии Донишгоҳи молия ва иқтисоди Тоҷикистон Тоҷиддин Холов, омӯзгори ДДБ ба номи Носири Хусрав дар мавзуи “Нақши сармоягӯзорӣ дар рушди кишоварзии обёришавандаи минтақа (дар мисоли вилояти Хатлон)” рисолаи барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз руйи ихтисоси 08.00.03 – Иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ зери роҳбарии Пиризода Ҷалил ҳимоя намуд.

******

2. Омӯзгори кафедраи фаъолияти бонкии донишгоҳ, Расулова Давлатмо Буриевна зери роҳбарии профессор Ашуров Ихтиёр рисолаи номзадии худро дар мавзуи “Такмили асосҳои ташкилӣ иқтисодии гӯсфандпарварӣ ва самаранокии иқтисодии он дар Тоҷикистон” дифо намуд. Дисертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08 00 04 02 – иқтисодии комплекси агросаноатӣ пешбинӣ шудааст.

******

3. Дар Шӯрои диссертатсионии 6D. KOA 014- назди Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон омӯзгор Ҷумахон Шамсов дар мавзуи “Ташаккул ва рушди бозори минтақавии шир (дар мисоли вилояти Хатлон” дараҷаи доктори фалсафа ( PhD) доктор аз рӯйи ихтисоси 6D 050600 -иқтисодиёт (6D050606-иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ) ҳимоя намуд.

Возможно, это изображение 3 человека и люди стоят

Все реакции:

155155