• Маҳмадалиев Эраҷ, омӯзгори кафедари нақлиёти автомобилӣ

Возможно, это изображение 1 человек и текст «табрикот!!! PaëCAT, митаи иттифоки касаба, хайати профессорону омузгорон, кормандон BA донишчуёни донишгохи давлатии бохтар б‘а номи носири хусрав махмадалиев эрачшукурллоевич омузгори кафедраи наклиёти автомобилии донишгохи давлатии бохтар б‘а номи носири хусравро б‘а шарафи химояи бомуваффакияти рисолаи номзади дар мавзуи: "асосхои методии таълими конвергетии технология BA информатика дар омодакунии омузг омузгорони ояндаи фанни гехнология" BA сохиб шудан ба дарачаи номзади илмхои педагогй аз руи ихтисоси: 13.00.08-назария BA методикаи тахсилоти касбй (13.00.08.01 назария методикаи фанхои дакик) самимона табрик намуда, дар BA дар фатхи куллахои нурафшони илм комёбихои бештар таманно доранд!»

Все реакции:

9999