Дар факултети техника ва технология муҳокимаи рисолаи номзадии Тохтаров Саидқул, унвонҷӯи кафедраи методикаи таълими технологияи ДДБ ба номи Носири Хусрав дар мавзуи “Такмилдиҳии технологияи таҷҳизоти гармиҳосилкунанда барои гармокоркарди пахтаи намнок бо мақсади нигоҳдории сифати табии нах” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси 05.19.02. – Технология ва коркарди аввалияи масолеҳи насоҷӣ ва ашёи хом баргузор гардид.