Имрӯз Маҳкамова Чамангул Абдуғафоровна, омӯзгори кафедраи менеҷмент ва ташкили сайёҳӣ дар Шурои диссертатсионии 6 D.КОА – и назди Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар мавзуи “Мукаммалгардонии методҳои ташкили истифодаи оқилонаи захираҳои истеҳсолӣ ( дар мисоли корхонаҳои кишоварзии вилояти Хатлон)” аз рӯи ихтисоси (08.00.06.04 – Ташкил ва идоракунии корхонаҳо, низомҳо ва комплексҳо) бо муваффақона ҳимоя намуд.