Дар ҷаласаи Шурои диссертатсионии 6D.КОА-048 назди Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав МУСАВИРОВА РУХШОНА ШАРИФХУЖАЕВНА, унвонҷӯи кафедраи САКА ва ША-и донишгоҳ дар мавзуи “АСОСҲОИ МЕТОДИИ ТАТБИҚИ ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИР ДАР ИХТИСОСИ МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ИБТИДОИИ МАКТАБҲОИ ОЛӢ (ДАР МИСОЛИ МАТЕМАТИКА)” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.08.01 – Назария ва методикаи фанҳои дақиқ (информатика), зери роҳбарии Сатторов Абдурасул Эшбекович, доктори илмҳои педагогӣ, профессори кафедраи алгебра ва геометрияи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ҳимоя намуд.