Баргузории конференсияи илмӣ-амалӣ таҳти унвони “Нақши бонувони эҷодкор дар рушди матбуоти тоҷик” дар донишгоҳ

 

Санаи 4-уми марти соли 2020 дар қасри фарҳангии Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав” бо ташаббуси Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва Иттифоқи журналистони Тоҷикистон бахшида ба Рўзи модар ва Рўзи матбуоти тоҷик конференсияи вилоятии илмӣ-амалӣ таҳти унвони “Нақши бонувони эҷодкор дар рушди матбуоти тоҷик” баргузор гардид. Дар конференсияи мазкур муовини раиси вилояти Хатлон Шарифӣ Фирўза Бурихонзода, раиси Иттифоқи журналистони Тоҷикистон Зинатуллоҳ Исмоилзода, ноиби ректори Донишгоҳи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рўдакӣ Шарофат Худойдодова, мудири кафедраи рўзноманигории Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав Дилором Маҳкамова, сармуҳаррири маҷаллаи “Меҳровар” Шарофати Дониёр, сармуҳаррири нашрияи вилоятии “Хатлон” Асалмо Сафарзода ва устодону донишҷўён ДДБ ба номи Носири Хусрав иштирок ва маърўза намуданд. Дар ҷараёни суханронӣ иштирокчиёни конференсия изҳор доштанд, ки нақши бонувон, хоса бонувони эҷодкори вилояти Хатлон дар рушди матбуоти тоҷик назаррас мебошад.

Бояд қайд намуд, ки дар конференсияи мазкур ба собиқадорони соҳа, ва бонувони фаъоли эҷодкор туҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид.

Дар бахши дуюми конференсия барномаи фарҳангӣ пешниҳод шуд, ки ҷолиби диққат буд.

Шарифов Сангимурод сардори  

Маркази таҳлилӣ-иттилоотии ДДБ ба номи Носири Хусрав

 

Holding scientific –practical conference called “The role of creative women in the development of tajik press” in the university

On the 4th of March 2020 in the cultural palace of the state educational institution “Bokhtar State University named after Nosiri Khusrav” by initiative of the executive committee of state government of Khatlon region and journalists Union of Tajikistan devoted to Mother’s Day of tajik press was held regional scientific-practical conference called “The role of creative women in the development of tajik press”. The deputy of the chairman of Khatlon region Sharifi Firuza Burikhonzoda, chairman of the journalists Union of Tajikistan Zinatulloh Ismoilzoda , deputy rector of Kulob State University named after Abuabdulloh Rudaki Sharofat Khudoidodova , the  head of the journalism department of Bokhtar State University named after Nosiri Khusrav Dilorom Makhkamova, editor in-chief of “Mehrovar” magazine Sharofati Donyor, editor in-chief of the regional edition “Khatlon” Asalmo Safarzoda and other teachers and students of the “Bokhtar State University named after Nosiri Khusrav”took part and gave a speech.  

Sangimurod Sharifov Head

Information and Analytical Center of BSU named after Nosira Khusrava

 

Проведение научно-практической конференции на тему «Творческая роль женщин в развитии таджикской прессы» в университете 

4 марта 2020 года прошла Региональная культурная конференция «Бохтарский государственный университет имени Носири Хусрава» по инициативе исполнительного органа государственной власти Хатлонской области и Союза журналистов Таджикистана в честь Дня матери и Дня таджикской прессы «Творческая роль женщин в развитии таджикской прессы». В конференции приняли участие заместитель председателя Хатлонской области Шариф Фируза Бурхонзода, председатель Союза журналистов Таджикистана Зинатулло Исмоилзода, проректор Кулябского государственного университета Шарофат Худойодова, заведующий кафедрой журналистики Бохтарского университета. Главный редактор Хатлонской области Асалмо Сафарзода, а также профессора и студенты присутствовали и выступили с речью в БГУ имени Носири Хусрава. В ходе выступлений участники конференции отметили, что роль женщин, особенно творческих женщин Хатлонской области, играет важную роль в развитии таджикской прессы.Стоит отметить, что на конференции активным и опытным женщинам подарили памятные подарки.Во второй части конференции организаторами университета была представлена ​​культурная программа.  

 

Сангимурод Шарифов Руководитель

информационно-аналитического центра БГУ им. Носира Хусрава