Ман дар ҳақиқат, ба таври ҷиддӣ ва лаёқатмандона ба математика машғул шудам ва онро тамоман аз рӯи муҳаббат, бе ягон мақсадҳои бегона омӯхтам.

Софя Ковалевская.

 

Дар замони мо математика ба соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсон дохил мешавад, он қувваи истеҳсолкунанда гардидааст. Математика ҳама вақт ба инкишофи фанҳои табиӣ ва прогресси илмӣ-техникии ҳар гуна давр таъсир мерасонад.

А. Н.Тихонов.

 

Ададҳо ҷаҳонро идора мекунанд.

Пифагор.

 

Ягон тадқиқоти инсонӣ ҳақиқати илмӣ шуморида намешавад, агар он аз исботи математикӣ нагузашта бошад. Л еонардо до Винчи.

 

Математика-варзиши ақл аст.

М.И.Калинин.

 

Ҳаёт бо ду чиз зебо аст: бо математика ва таълими он машғул шудан.

С. Д. Пуассон.

 

Хати рост – хати кӯтоҳтарини байни ду нуқта мебошад.

Ал Кошӣ.

 

Математика- ин аз илм зиёдтар аст, ин забон мебошад …

Нилс Бор.

 

Математики бузург Карл Фридрих Гаус дар замони худ математикаро «Маликаи ҳамаи илмҳо» номидааст. Математика бештар парии меҳрубон, фақат аз он на чӯбаки сеҳрнок, балки маводи амиқ ва боваринокметодҳои математикӣ гирифтан лозим аст.

И.Г. Петровский.

 

Фаъолияти бузурги қувваҳои илмии зани русро нахустин бор ба ҷаҳониён С.В. Ковалевская кушода дод.

С.И.Вавилов.

 

Маҳмадалӣ ЗАРИПОВ,

омӯзгори кафедраи таҳлили математикӣ