Шарипов Илҳомҷон Ориповсич, омӯзгори кафедраи баҳисобгирии муҳосибии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав рисолаи номзадии худро ҳимоя намуд.

Илҳомҷон Шарипов дар мавзӯи “Самаранокии истифодабарии захираҳои замин ва об дар шароити бозор” аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 – иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ, барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисод, зери роҳбарии, профессор Шарифов Зариф Раҳмонович,  мудири кафедраи баҳисобгирии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ҳимоя гардидааст.