Маҷаллаи «Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» (силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ) нашрияи даврии донишоҳ ба шумор меравад. Дар ибтидо (аз соли 2008) он таҳти унвони «Масъалаҳои равоншиносӣ ва омӯзгорӣ», сипас (аз соли 2013) ҳамчун «Паёми Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав» ба чоп расида, аз соли 2018 таҳти унвони «Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» нашр мешавад. Айни замон «Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» дар се моҳ як мартиба чоп шуда, рақами обунавии он дар рӯйхати муттаҳидаи «Почтаи Тоҷик» 77737 мебошад.
Маҷалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шуда (шаҳодатномаи №092/МҶ-97, аз 21.01.2019), ба он рақами стандартии байналхалқии нашрияи сериявӣ ISSN 2663-5534 дода шудааст.
Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
BGU-VESTNIKI.TJ
Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
АСОСӢ Дар бораи маҷалла Маҷаллаи «Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» (силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ) нашрияи даврии донишоҳ ба шумор ….