ПОРЧАҲО АЗ МАСНАВИИ “РӮШНОИНОМА”-И НОСИРИ ХУСРАВ

ДАР БАЁНИ ҲАВОСИ ЗОҲИР ВА БОТИН Туро ин хони шашсӯ раҳгузар шуд, Аз ин хон хонаи ту панҷ дар шуд. Кушода ҳар даре дар бӯстоне, Зи ҳар дар медарояд корвоне. Агарчи андар ин хона ғарибӣ, Аз ин ҳар панҷ дарҳо бонасибӣ. Яке чашмат, ки бинад он аҷоиб, Шавад з-он диданӣ роҳи ту соиб. Дигар гӯшат,…

Муфассал