Омодагии донишҷӯён ба «Ҷоми АФҶТ»  ва олимпиадаи ҷумҳуриявӣ

 

12 ва 13-уми марти соли 2020 бо дастгириву мусоидати Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, бахшида ба солҳои 2020-2040 «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» Олимпиадаи донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ барои дарёфти «Ҷоми Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз рӯи самтҳои математика, физика, астрономия, химия, биология, геология, технологияи иттилоотӣ баргузор мегардад.

Дар асоси мактуби мазкур дар тамоми факултетҳои Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» нақша-чорабиниҳо таҳия гардида, даври аввал ва дуюми озмун миёни донишҷӯёни донишгоҳ гузаронида шуд.

Донишҷӯёни дар даври дуюм ғолибгардида бо роҳбарони фаннӣ ва устодони пуртаҷриба ба омӯзиш фаро гирифта шудаанд. 

Шарифов Сангимурод сардори  

Маркази таҳлилӣ-иттилоотии ДДБ ба номи Носири Хусрав

 

 Preparation of the students for the “Cup of ACRT” and the republican olimpiad

On the 12th and 13th of March 2020 with the support of the Ministry of Education and Science  of the Republic of Tajikistan and the Academy of sciences of Tajikistan devoted to the years 2020-2040s  “20 years of learning and improving the natural sciences in the field of education will be held the olimpiad of the students of the High and Professional Institutions of the republic in order to get  “Cup of the Academy of the Sciences of the Republic of Tajikistan” in the field of math, physics, astronomy, chemistry, biology and information technology.

    On the base of this letter in all faculties of the state educational institution “Bokhtar State  University named after Nosiri Khusrav” was planned schedule-activities and the first and the second period of the contest among the students of the university was held.

     The students who won in the second period will work and cooperate closely with their scientific leaders and experienced teachers.   

 Sangimurod Sharifov Head of the Information and Analytical Center of BSU named after Nosira Khusrava

 

Подготовка студентов к «Кубку АНРТ» и Республиканской олимпиаде

 

        12 и 13 марта 2020 года при поддержке Министерства образования и науки Республики Таджикистан и Академии наук Республики Таджикистан, 2020-2040 годы «Объявлены годами обучения и развития естественных, точных и математических наук». Олимпиада среди студентов высшего учебного заведения Республики проводится для получения «Кубка Академии наук Республики Таджикистан» в области математики, физики, астрономии, химии, биологии, геологии и информационных технологий.

         На основании данного письма на всех факультетах государственного образовательного учреждения Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава на основе план-мероприятии провели первый и второй тур олимпиады среди студентов.

         Победителей во втором туре, будут готовить опытные преподаватели и специалисты.

 

 

Сангимурод Шарифов Руководитель

информационно-аналитического центра БГУ им. Носира Хусрава